Zajęcia przedszkolne

1.    Zajęcia dydaktyczne, programowe;
2.    Edukacja ekologiczna

       (program autorski „Przyjaciele z malinowego chruśniaka”) ;

3.    Edukacja estetyczna : zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne

       ceramika, rękodzieło;

4.    Zajęcia umuzykalniające w rytmie zumby lub gimnastyka

       - codziennie          

5.    Zajęcia umuzykalniające  z wykorzystaniem miedzy innymi

       metody E. E. Gordona,  Metody Dobrego Startu;

6.    Zajęcia plastyczne "Przygoda ze sztuką"
7.    Język angielski
8.    Zajęcia teatralne

9.    Zajęcia metodą M. Montessori
10.  Bajko-terapia - codziennie;
11.   Konsultacje z logopedą;

12.   Zajęcia kulinarne

13.   Rytmika przy akompaniamencie pianina.

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

Telefon:

+48 609-19-58-66

 

E-mail:

info@przedszkole-koleczkowo.pl